Medlemskap NBK:

Alternativ betaling (skal kun benyttes hvis problemer med online betaling) til NBKs konto nr: 1506.36.48571. Merk betalingen med navn og seilnummer.

Medlemskontingent for 2021

  • Senior kr. 400,- (fra og med 20 år)
  • Junior kr. 100,- (til og med det året du fyller 19)
  • Støttemedlem kr. 200,- (du beholder ditt seilnummer men kan ikke delta i regatta)
  • Familiemedlemskap kr 550,- (Ubegrenset antall, voksne og barn, innebærer både utøvere og støttemedlem)

Vennligst bemerk at medlemskontingenten må være betalt før 1. mai for å beholde ditt nummer fra forrige år. Oppdatert liste for betalte/ubetalte seilnummer vil bli frigitt rett etter 1. mai slik at ledige seilnummer da kan bestilles. Det vil ikke være mulig å reserve i forkant. Her gjelder først til mølla prinsippet.


Har du seilnummer fra før?

Hvis du har et aktivt seilnummer fra før, registrerer du dette sammen med betalingen av kontingenten.


Har du ikke seilnummer fra før?

Gå til siden med seilnummer registeret og velg et nummer som er ledig. Når du deretter går til registreringsskjemaet for kontingenten skriver du inn det ledige nummeret du ønsker. Du vil deretter få en bekreftelse på mail om du har fått dette nummeret. Hvis det viser seg at det nummeret du ønsker ikke er ledig likevel vil du få tildelt et vilkårlig nummer.


Seilnummer med og uten NOR

NBK opererer ikke med seilnummer med og uten NOR foran. Dette er opp til den enkelte utøver å bruke i nasjonale regattaer. For deltakelse i internasjonale regattaer skal NOR foran nummeret benyttes.


Familiemedlemskap

NB! Vi benytter kun ett skjema for registrering av hvert enkelt medlem. Hovedperson må derfor først betale medlemskapet her og deretter de øvrige familiemedlemmene på denne siden: https://www.nbk.no/familiemedlemmer/


Problemer?

Opplever du problemer med registrering eller betaling kan du kontakte oss på nbk.brettseiling@gmail.com - alternativt telefon til Christian Middelthon hvis det haster: 95982000


Bytte seilnummer?

Et medlem som ønsker å bytte seilnummer i etterkant av samme år som betalt avgift, kan betale kr.150,- for skifte av nummer.Velg ditt medlemskap her

Medlemskap NBK: